LA LOTTA IN TURCHIA DELLE DONNE

KASTAŞ Direnişçilerinden! Bizim için her son yeni bir başlangıçtır! Sömürü baskı, taciz, mobbing, düşük ve eşitsiz ücret gibi sorunlara karşı örgütlenme çalışması yürüttüğümüz için, işten atılmamızın üzerinden neredeyse iki ayı aşan bir süre geçti. İşten atıldığımız 25 Mart gününden bu yana fabrika önünde direnişteyiz. Ve halende ilk gün ki heyecan ve kararlılığa sahibiz. Direnişimiz dayanışmayla güçlendi! Bu güne kadar birçok sendika, devrimci grup ve oluşumun bize verdiği destekle çadır önü eylemini devam ettirdik. Bir yandan emek kamuoyunun dikkatini kadın işçilerin yaşadığı özel sorunlara çekmeye çalışırken, öte yandan içerde olup hala bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarımızın mücadelesini güçlendirmeye çalıştık. Bu […]
Condividi:

KASTAŞ Direnişçilerinden!

Bizim için her son yeni bir başlangıçtır!

Sömürü baskı, taciz, mobbing, düşük ve eşitsiz ücret gibi sorunlara karşı örgütlenme çalışması yürüttüğümüz için, işten atılmamızın üzerinden neredeyse iki ayı aşan bir süre geçti. İşten atıldığımız 25 Mart gününden bu yana fabrika önünde direnişteyiz. Ve halende ilk gün ki heyecan ve kararlılığa sahibiz.

Direnişimiz dayanışmayla güçlendi!

Bu güne kadar birçok sendika, devrimci grup ve oluşumun bize verdiği destekle çadır önü eylemini devam ettirdik. Bir yandan emek kamuoyunun dikkatini kadın işçilerin yaşadığı özel sorunlara çekmeye çalışırken, öte yandan içerde olup hala bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarımızın mücadelesini güçlendirmeye çalıştık. Bu süreçte birçok sendika, devrimci kurum, kadın örgütü, öğrenci gençlik, çevre fabrikalardaki işçiler ziyaretimize geldi, taleplerimiz için imza topladı. Bizim de içinde olduğumuz Ege İşçi Birliği bu direnişin önemli bir parçasıydı. Belediye-iş ve Genel-İş 5 nolu şubedeki işçilerin toplu ziyaretleri son derece anlamlıydı. İlerici Kadınlar ve İşçi Emekçi Kadın Komisyonları işçi kadınların çifte sömürüsünü bulundukları her alana taşıdı. Devrimci Gençlik Birliği, Devrimci Liseliler Birliği,Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu,Metal İşçileri Birliği,Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası,Devrimci Parti,Devrimci Kadınlar,Eğitim-Sen,Anarşist Komünist İnsiyatif,Bornova Halk Forumu,Birleşik Haziran Hareketi,Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Kadın Meclisi,Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonları, Deri-Teks, Teksif,Karşıyaka Halk Forumu, Güvenlik-Sen,Yeryüzü Kadınları,Liseli Genç Umut,Öğrenci Kolektifleri,İmece-der, Komünist Parti, Devrimci İşçi Hareketi,Tüpraş ve Petkim İşçileri,Gürmak Direnişçileri,Kocaer Direnişçileri ve çevre fabrikalardan işçilerin ziyaretleri gücümüze güç kattı. Ziyaretlerin yanında Birgün gazetesi, Kızıl Bayrak gazetesi, Jin haber ajansı, Dicle Haber Ajansı, İşçi gazetesi ,Devrimci Proletarya, Sol defter, sendika.org da röportaj ve haberlerle sesimizi duyurdu.

Bizde süreç boyunca afişlerle, bildirilerle direnişimize destek çağrısını sürdürdük. Eylem ve etkinliklere katıldık. Ziyaretimize gelen, bizim ziyaretine gittiğimiz her işçiye özel olarak kaştaşı genel olarak bütün kadın işçilerin sorunlarını ve kadın erkek el ele işçi sınıfının nasıl kurtulacağını anlattık. Yaptığımız imza kampanyası ile mücadele taleplerimizi içeren binlerce imza topladık. Direnişimizin sesini soluğunu başka fabrika önlerine eylem ve etkinliklere taşıdık.
Her eyleme, her mücadele çağrısına ses verdik.

İşçi sınıfının sömürü ve kölelik koşullarına karşı birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta Ege İşçi Birliği ile birlikte alanlardaydık. Soma katliamının yıldönümünde İş cinayetlerine karşı sesimizi duyurmak için Soma’daydık.3 devrimci önderi anmak için de, toplumu gericilik sarmalında boğmak isteyenlere karşıda hep sesimizi yükselttik.

Patronun ve kolluk güçlerinin saldırıları, bürokratik yozlaşma ve grupçu yaklaşımlar sadece azmimizi biledi.

Direnişimiz daha ilk anda önce patronların, arkasından polisin saldırılarına maruz kaldı. Bu fiziki saldırıları, bildik “terör örgütü” dedikoduları izledi. Ülkedeki gerici atmosferden yararlanan patron ve yandaşları olmaz yalanlarla bizi yalnızlaştırmaya, içerdeki arkadaşlarımızdan yalıtmaya çalıştılar. Yalan ve demagojileri gereğince işe yaramayınca, ne yapacağını şaşıran fabrika müdürü bir ara işi silahlı tetikçiler tutmaya kadar vardırdı. Ama bu saldırgan tutumların hepsi haklılığımızdan gelen kararlılığımız önünde tuz ile buz oldu.

Direnişimize, yalnız patron ve onlara hizmette kusur etmeyen kolluk güçleri saldırmadı. Sendikal bürokrasi Diğer bütün direnişlerde olduğu gibi, bizim direnişimiz karşısında da uğursuz bir rol oynadı. Bazı sendikalar tüm destek çağrılarımıza kulaklarını tıkayıp, direnişimizi görmezden gelmeye kalkarken en ibret verici tutumu üyesi olduğumuz petrol iş sendikası aldı.

Bu ağalar 60 gün boyunca kendi üyelerinin bulunduğu direniş alanına bir kez bile uğramamayı başardılar. Daha da ötesi 1 nolu şube ile yapılan görüşmede 30 yıldır sendikanın başında bulunan bir zattın “siz kime sordunuz da örgütlendiniz” ile başlayıp “ah bir erkek olsaydınız” diye biten hadsiz ve düşkün tutumlarına tanık olduk.

Yanı başımızda başlayan, ortak mücadele imkânları doğuran başka bir direnişi, DOST CAM direnişini kendi direnişimiz gibi sahiplenmemize rağmen, bu direnişteki işçi arkadaşlarımızı bizden ve mücadelemizden uzak tutmak için direnişe yön veren siyasal çizginin akıl almaz grupçu tutumlarını ibretle izledik. Tüm bunlar içerisinde sınıfımızın mücadelesi için yeni derslerle donandık.

Mücadelemize başka araç ve yöntemlerle devam edeceğiz
Gelinen yerde, dikkatleri fabrikamızda yaşananlara ve kadın işçilerin yaşadığı çok yönlü sorunlara çekme amacını yerine getirdiğini düşündüğümüz çadır önü eylemimizi sona erdiriyoruz. Fakat bu bizim için bir sondan çok yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Taleplerimizin sonuna kadar arkasında olmaya devam edeceğiz. Mücadelemizi başka araç ve yöntemlerle, kesin bir kazanma kararlılığı içinde sürdüreceğiz. Kaştaş bir gün muhakkak örgütlenecek. Bu bizim sınıfımıza sözümüz olsun. Kadın işçilerin yaşadığı çifte sömürü elbet son bulacak. Yaşananların hesabı sorulacak. Bu kölelik düzeni yıkılacak, sınıfsız sömürüsüz bir dünya muhakkak kurulacak. Bizde yaşamımızın sonuna kadar bunlar için mücadele edeceğiz.

Ülkemizin ve dünyanın birçok yeri eylem ve direnişlere sahne oluyor.
Biz direnişteyken birçok başka mücadele ve direniş gerçekleşti. Dost-cam, Yeni Çeltek, Kayı inşaat, Sakarya Başkurt Motor, ECA taciz nöbeti, Balcınlar açlık grevi, Avon, Avcılar Belediye işçileri, De-ka maden işçilerinin bunlardan ilk aklımıza gelenler.
Yalnızca bu direnişler bile gösteriyor ki sınıf hareketi altan alta mayalanıyor. Yalnız ülkemizde değil dünyanın dört bir yanı işçi emekçi eylemlerine sahne oluyor. Fransa’da ve Belçika’da yaşananlar bizlere izlememiz gereken yolu gösteriyor. Bizlerin birleştiğinde sermayenin nasıl sıkıştığını, tüm militarist gücüne rağmen nasıl çaresiz kaldığını anlatıyor.

Kardeşler ! Gün birleşme Fabrika fabrika, sektör sektör, havza havza örgütlenip geleceğimizi kendi ellerimize alma günüdür.
Direndiğimiz 71 gün süresince başta kadın işçilerin sorunları olmak üzere işçi sınıfının sorunlarını ve mücadele taleplerini kendimize bayrak edindik. Çadır önü eylemimizi sonlandırırken mücadelemizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Taleplerimizi ve kastaşta yaşananları en geniş kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz. Bunun için yeni araçları devreye sokacağız. Kadın işçilerin sorunlarını gündemleştirmek ve bunlara çözüm üretmek niyetiyle toplanacak olan kadın işçiler kurultayı bunlardan en önemlisi olacak. Kaştaşı asla bir kenara bırakmayacağız ama bizim için her fabrika artık kastaş olacak özgür yarınlara varıncaya değin mücadelemiz sürecek.

BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM!
KASTAŞ İŞÇİSİ KÖLE DEĞİLDİR!
DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!
İŞÇİLERİN BİRLİĞİ SERMAYEYİ YENECEK!

Kastaş Direnişçilerinden!
Per noi, ogni fine è un inizio!
Lo sfruttamento di pressione, le molestie, mobbing, disparità di salari bassi e problemi mentre lavoriamo per organizzare, lavoro quasi finita atılmamızın superiore a due mesi è stato un po ‘ di tempo. Bloccati fuori lavoro giorno 25 marzo davanti alla fabbrica dal direnişteyiz. E ‘ ancora il primo giorno che abbiamo l’entusiasmo e l’impegno……
Sfida mobilitazione, è cresciuta più forte!
Per questo giorno, un sacco di l’unione del gruppo rivoluzionario, e il sostegno che ci ha dato una tenda sul davanti…… Azione, da un lato, il lavoro, l’attenzione dell’opinione pubblica dal lavoratore s ” vite, la donna che stava cercando di problemi privati, d’altro canto, c’è ancora un posto dentro chi vuole fare qualcosa, ci abbiamo lavorato per rafforzare la lotta per i nostri amici. Nel corso del processo, un sacco di l’unione dell’organizzazione rivoluzionaria, donna di organizzazione, studente, animatori, l’ambiente, una visita dalla fabbriche, raccolte firme per le nostre richieste. E noi siamo nel mar Egeo che lavoratore e ‘ unione è stata una grande parte della resistenza. – Comunali, il lavoro e il generale-LAVORO NUMERO 5 lavoratori nel dipartimento di massa visite sono molto grato. Progressiva delle donne e dei lavoratori che operano donna lavoratrice le donne hanno il doppio delle commissioni eseguite ogni area…… Rivoluzionaria dell’unione della gioventù, l’unione di rivoluzionari liceali, indipendente dalla piattaforma di classe rivoluzionaria, operai metallurgici, rivoluzionario, il sindacato dei lavoratori tessili di partito rivoluzionario, le rivoluzionarie, istruzione-comunisti, anarchici, iniziativa, forum pubblico, bornova, movimento di Giugno Uniti Gli oppressi, il partito socialista, il partito socialista donna assemblea della gioventù socialista associazioni, federazioni, pelle-Tex Willer, teksif, karşıyaka forum pubblico, sicurezza-ti, la terra, le donne giovani, speranza liceale, collettivi di lavoro comunale-der , il partito comunista rivoluzionario, il movimento dei lavoratori, e i lavoratori spor kulübü tupras gürmak, resistenza, resistenza kocaer sono le fabbriche i lavoratori e l’ambiente, l’alimentazione al mio le nostre visite. Un giorno con le tue visite quotidiano, bandiera rossa, Jin News Agency, le tigri, l’agenzia di stampa lavoratore s ” Giornale, il proletariato rivoluzionario, ha lasciato il libro, il sendika.org, e un’intervista con la notizia ha annunciato che le nostre voci.
Durante il processo che abbiamo i poster mi nega di avere la nostra resistenza, abbiamo mantenuto la chiamata per i rinforzi. Abbiamo aderito all’azione ed eventi. Chi è venuto a farci visita, siamo andati a trovarla ogni lavoratore kaştaşı in privato, in generale, i tuoi problemi, tutte le donne, uomini e donne e la classe operaia, mano nella mano, come abbiamo detto a scivolare. Firmiamo una petizione contenenti le nostre richieste lotta con migliaia di firme. Un altro respiro cercavano di voce di fronte a loro, e la fabbrica di un’azione eventi……
Per ogni azione, ogni incontro, e ci ha risposto alla voce.
Lo sfruttamento della classe operaia e di schiavitù, in termini di unità e solidarietà con la lotta, il 1 MAGGIO NEL MAR Egeo, insieme con il sindacato alanlardaydık. Soma massacro contro il suo lavoro nell’anniversario delle nostre voci di essere ascoltato…… Eravamo nel soma 3 leader rivoluzionario e per festeggiare la comunità, coloro che vogliono per strangolare l’oscurantismo loop sempre sollevato le nostre voci dall’altra parte della strada.
Capo e gli attacchi delle forze dell’ordine, burocratico, la corruzione e la groupie approcci solo affinato la nostra determinazione.
La prima sfida… In questo momento, i tuoi capi prima di polizia dopo che e ‘ stato esposto agli attacchi…… Questo attacchi fisici, il solito “gruppo terroristico” seguito dal gossip. L’ atmosfera nel paese, approfittando del reazionario, capo e i suoi seguaci non saremmo noi con bugie, yalnızlaştırmaya hanno cercato di isolare l’interno dei nostri amici. Bugie e demagogia come per non ha funzionato, cosa fare con il direttore dello stabilimento era una chiamata per continuare a fare tanto quanto gli uomini armati…… Ma io vedo tutto questo atteggiamento aggressivo haklılığımızdan determinazione da parte di fronte al ghiaccio con il sale.
La nostra resistenza, da sola, e il capo che non hanno servito loro figure autoritarie non l’attacco. Tutti gli altri la burocrazia dell’unione direnişlerde come la nostra sfida, e di fronte a una sinistra ruolo da svolgere. Alcuni dei sindacati sono tutti favorevoli alle nostre chiamate, orecchie intasare di ignorare le atrocità la posizione di un esemplare di membri dell’unione, abbiamo preso il business del petrolio.
Questo rotolo per 60 giorni, compresi i membri della sua stessa per la resistenza, ancora una volta sono riusciti uğramamayı. Più di questo numero ramo 1 incontro con l’unione per 30 anni e al comando zattın che hai chiesto ” hai ” All’inizio con örgütlendiniz, ” Oh, fossi un uomo, che finisce con ” sigarette e assistito alla Posizioni dei bisognosi.
Iniziare insieme a noi, la lotta comune che ha dato alla luce la terra, un’altra resistenza vetro amici come la sua sfida… Nonostante questo sahiplenmemize resistenza dei lavoratori, i nostri amici, e continuiamo a lasciare giù nel guidare la resistenza incomprensibile linea politica posizioni abbiamo guardato una groupie. Tutto questo lottare per la nostra classe nelle nuove classi per donandık.
Abbiamo colpito un’altra macchina e continueremo a usare
Attenzione nella fabbrica, e la vita dei lavoratori, donne multi-scopo di attirare i problemi ha portato una tenda invece di quello che pensiamo che stiamo finendo il fronte. Ma per noi e ‘ molto alla fine e un nuovo inizio…… Vuol dire che ci tieni duro fino alla fine, continueremo a stare dietro. La nostra lotta e i metodi di altre auto, e ‘ una vittoria sicura, continueremo nella sua determinazione…… Un giorno sicuramente kaştaş örgütlenecek. Questa è la nostra classe per parola. Il lavoratore s ” vite, lei ti doppio sfruttamento finirà. Ci sarà una resa dei conti di quello che è successo. Questa è la fine della schiavitù sarà demolito un sömürüsüz classista, sicuramente il mondo sarà stabilita. Abbiamo tempo fino alla fine della nostra vita, abbiamo intenzione di lottare per questo.
Il nostro paese in tutto il mondo e un sacco di azione e ha tenuto il palco.
Abbiamo un sacco di altre direnişteyken battaglia ha avuto luogo e la resistenza. Amico-CAM, nuova costruzione çeltek, r, sakarya baskurt motor, eca molestie, guardare balcınlar sciopero della fame, Avon, cacciatori comune dei lavoratori, de-Ka mia i lavoratori, il primo di questi abbiamo qualcosa.
Questo dimostra solo che anche il comico classe movimento altan alta fermentazione. Non e ‘ nel nostro paese da sola in giro per il mondo, nonché un travaglio lavoratore atti allo stadio. In Francia e il Belgio. Che cosa è successo a noi, e indica la strada che dobbiamo seguire. Come il resto del capitale ruota accoppiato con tutta la potenza militare, nonostante descrive come disperati.
Fratelli! Giorno in fabbrica, fabbrica di fusione nel settore dell’industria, organizzata e svolta nelle nostre mani il nostro futuro è il giorno dell’acquisto.
Durante i 71 giorni dobbiamo resistere per la prima donna ad essere il lavoratore s ” problemi, problemi mentali e di lavoro, la lotta di classe. Abbiamo fatto la nostra bandiera nelle loro richieste. Il fronte della tenda, abbiamo scelto la nostra lotta continuerà dopo questo. Le nostre richieste e la più ampia kastaşta cos’e ‘ successo, continueremo ad annunciare al pubblico. Nuovi strumenti per questo programma. Lavoratrici gündemleştirmek e problemi di trovare una soluzione che si incontra con l’intenzione di lavoratrici convenzione sarà la più importante di questi. Kaştaşı mai lasciare da parte per noi, ma adesso ogni fabbrica kastaş sarà offerta libera fino a domani…… La nostra lotta durerà
Questo è solo l’inizio… Continua a lottare!
Kastaş lavoratore non è uno schiavo!
Prendi direne direne!
Il lavoratore s ” Unione sconfiggerà la capitale!

Condividi:

Facebook Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.