SACCO E VANZETTI

Metal İşçileri Birliği – MİB 4 h · SACCO VE VANZETTİ! “BURJUVAZİ KATLETTİ İÇİMİZDEN İKİMİZİ” 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’ne yoğun bir göç yaşanıyordu. Özellikle Avrupa’nın işsiz ve ekmeksiz kalan işçileri, köylüleri, yoksulları kendilerine “bir rüya” vaat eden Amerika’ya akıyor, gemilerden limanlara her gün yüzlerce umut dolu insan iniyordu. Ancak bu insanlar Amerikan rüyası denilen şeyin aslında yoğun ve azgın bir sömürü olduğunu çok geçmeden anlayacaklardı. Göçmen işçiler siyahlarla birlikte en ağır, en kötü işlerde çalışıyor, yoğun bir sömürüye tabi tutuluyorlardı. Büyük şirketler her gün daha fazla kâr ederken, işçilerin durumu her gün daha kötüleşiyordu. Bu azgın sömürü […]
Condividi:

SACCO VE VANZETTİ!
“BURJUVAZİ KATLETTİ İÇİMİZDEN İKİMİZİ”

20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’ne yoğun bir göç yaşanıyordu. Özellikle Avrupa’nın işsiz ve ekmeksiz kalan işçileri, köylüleri, yoksulları kendilerine “bir rüya” vaat eden Amerika’ya akıyor, gemilerden limanlara her gün yüzlerce umut dolu insan iniyordu.
Ancak bu insanlar Amerikan rüyası denilen şeyin aslında yoğun ve azgın bir sömürü olduğunu çok geçmeden anlayacaklardı. Göçmen işçiler siyahlarla birlikte en ağır, en kötü işlerde çalışıyor, yoğun bir sömürüye tabi tutuluyorlardı. Büyük şirketler her gün daha fazla kâr ederken, işçilerin durumu her gün daha kötüleşiyordu.
Bu azgın sömürü karşısında işçiler örgütlenmeye ve seslerini çıkarmaya başladılar. Amerikan egemenlerinin buna tepki göstermeleri fazla uzun sürmedi. 1920 yılına gelindiğinde işçi önderlerine, sendikalara ve komünistlere karşı büyük operasyonlar düzenlendi, binlerce kişi gözaltına alındı.

15 Nisan 1920 ‘de bir ayakkabı fabrikasının muhasebecisi ve güvenliğinin öldürülmesiyle Boston’da başlayan cadı avı , iki italyan göçmenin üzerinde bazı bildiriler ve silahlarla yakalanmasıyla son bulur. Yakalananlar Nicola Sacco ve Bartholomeo Vanzetti’dir.
Sacco ve Vanzetti ; İtalya’dan genç yaşta ayrılmış , Amerikada çalışmaya başlamışlardı. Aynı zamanda işçi sınıfının mücadelesinde aktif bir şekilde yer alıyorlardı.
Sacco ve Vanzetti’yi bundan sonra 7 yıl sürecek bir yargılama süreci beklemekteydi. Onlar, yalancı tanıkların, ırkçı mahkemelerin ve ölümün karşısında yıllar boyu mücadele ettiler. Yıllar boyunca dışarı mektuplar göndererek yaşadıkları haksızlığı tüm dünyaya duyurmak için uğraştılar.
Ve 1921 yılı Ağustos ayında mahkemenin açıkladığı idam kararı sonrası , başka bir davadan tutuklu bir sanığın soygunu işlediğine dair beyanları devlet tarafından ciddiye alınmayarak ölüm fermanı verilmiş oldu. Sacco ve Vanzetti için dünya’nın bir çok şehirinde yapılan yüzlerce miting ve özgürlük çağrısına rağmen patronlarla uzlaşı içindeki devlet , bu özgürlük çağrılarına gözlerini ve kulaklarını kapadı.
1927 Ağustos’undaki idamlarına kadar geçen süreçte , ezilenlerin mücadelesindeki kararlı duruşlarını sürdürdüler. Mahkeme karşısındaki savunmalarında verdikleri mücadelenin meşruluğuna üzerlerindeki devlet terörünün haksızlığına dikkat çektiler . 22 ağustosu 23 ağustosa bağlayan gece idam edildiler.
***
Sacco ve Vanzetti elektrikli sandalyede idamı beklerken, Nazım Hikmet onlar için şu dizeleri yazacaktı;
“Yanıyordu kanlarında şavkı İtalya güneşlerinin
koştular temiz esmer alınlarla hayatın sesine,
dövüştüler yanında dövüşen kardeşlerinin.
Yeni dünyada düştüler eski zulmün pençesine!
Yedi yıl ölümün karşısında gülerek durdular.
Elektrikli iskemleye
kadife bir koltukmuş gibi oturdular.
Yürekleri dört bin volta yedi dakka dayandı.
Yandı yürekleri
yedi dakka yandı!..
KISSADAN HİSSE
Burjuvazi,
katletti içimizden ikimizi
bu iki ölü ölmeyen iki ölümüzdür!
Burjuvazi,
kavgaya davet etti bizi
davetleri kabulümüzdür!
Biz nasıl bilirsek hep bir ağızdan gülmesini,
biliriz öylece yaşamasını, ölmesini.
Hepimiz – birimiz için,
birimiz – hepimiz için!..
Nâzım Hikmet”

Sacco e vanzetti!
“borghesia” massacrati noi entrambi
Nei primi anni del 20. ° secolo negli Stati Uniti D’ America. Un occupato di immigrazione che sta succedendo laggiù. Soprattutto in Europa, e niente pane di un lavoro per il resto dei contadini, gli operai, i poveri, ” un sogno per loro,” chi ha promesso scorre per gli stati uniti al porto di speranza ogni giorno è pieno di centinaia di Attacco di umani.
Tuttavia, queste persone hanno chiamato il sogno americano è in realtà un intenso e per lo sfruttamento arrapati, avrebbero saputo che fra non molto. I lavoratori migranti con i neri, la più pesante è il peggiore dei posti di lavoro, un corso intensivo di sfruttamento dei detenuti. Ogni giorno, le più grandi aziende, mentre i lavoratori sono più sempre peggio ogni giorno.
Questo horny contro lo sfruttamento e organizzare i lavoratori hanno iniziato le loro voci. American egemenlerinin mostrano la loro reazione a ciò non durò a lungo. Entro il 1920, i leader dei sindacati, il travaglio e grandi operazioni contro i comunisti, migliaia di persone si sono tenuti in custodia.
Il 15 aprile, 1920 in una fabbrica di scarpe contabile e l’omicidio di sicurezza, che ha iniziato a Boston caccia alle streghe, due immigrati italiani, e alcuni dei volantini sulla cattura di pistole finirà. Beccato Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, è credere in tutte le cose.
Sacco e vanzetti; Dall’Italia, separati in giovane età, hanno iniziato a lavorare in America. Al tempo stesso, attiva nella lotta per la classe operaia, sono stati inclusi in un modo.
Sacco e VANZETTI DOPO CHE PER 7 anni di attesa per il processo…… non giudicare sono una bugiarda, razzista, i testimoni, i giudici di fronte alla morte, e lottato per tanti anni. Nel corso degli anni, inviando loro lettere ingiustizia di annunciare a tutto il mondo.
1921 anni e in agosto ha annunciato la decisione della Corte, dopo la morte di un altro caso, un prigioniero che l’imputato ha commesso la rapina da parte dello stato di dichiarazioni ” sul serio e ‘ stata data una condanna a morte…… Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti , di tutto il mondo per un sacco di la città, e la libertà di centinaia di rally, nonostante una chiamata a negoziare con i capi di stato, la chiama per questa libertà, e gli occhi e le orecchie.
Il 1927 agosto, quindi li vedi consegnato l’ultimo processo, lotta degli oppressi sono determinati erano poste. Nella strada di fronte alla corte che la lotta al terrorismo di stato loro meşruluğuna quelle attenzioni. Agosto 22, agosto 23, durante la notte sono stati giustiziati.
***
Sacco e vanzetti sulla sedia elettrica durante l’attesa per l’esecuzione, Nazim Hikmet corde per loro; e che lui doveva scrivere
Il sangue dei loro ” quasi sole cocente in Italia
Hanno fatto pulire alınlarla Bruna, il suono della tua vita
Litigare con i tuoi fratelli e hanno combattuto.
Sono caduto nel nuovo mondo di vecchio squalo!
Sette anni, continuavano a ridere in faccia alla morte.
Ho preso la sedia
Come una poltrona di velluto seduto a casa.
I cuori sono quattro mila volt è durato sette minuti.
Cuore bruciato
Sette minuti di bruciato!..
Stock kissadan
La borghesia
Ci ha massacrato tutti e due
Ecco due morti viventi due ölümüzdür!
La borghesia
Ci ha invitato per un incontro
Inviti, grazie!
Come facciamo a sapere che abbiamo sempre avuto un sorriso sulla bocca,
Noi viviamo, per morire così.
Tutti, tutti per uno.
Uno di noi – per tutti noi!..
” Nazım Hikmet

L'immagine può contenere: 2 persone
Condividi:

Facebook Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.