OPERAI TURCHI

Metal İşçileri Birliği – MİB 23 novembre alle ore 13:54 · Uyarıyoruz ve talep ediyoruz! İNSANCA YAŞAMAYA YETERLİ ÜCRET HAKKIMIZDIR, VERMEZLERSE ALACAĞIZ! Hükümet 1 Kasım seçimlerine giderken asgari ücreti 1300 TL’ye çıkarma sözünü verdi. Şu an çeşitli söylentilerle bu söz bulandırılmaya çalışılıyor. Yok asgari ücret 1300 TL olursa işyerleri batar, yok verilirse yıl içerisinde hatta iki yıl bir daha zam olmazmış vs. vs… ı. Örneğin kıdem tazminatının gaspının masaya konulması gibi. Belli ki patron takımı 1300 TL’lik asgari ücreti ağzımıza bir parmak bal misali sürüp kıdem tazminatı rüyasını gerçeğe dönüştürmenin de hesabını yapıyor. Bu olmadı başka türlü numaralar çevireceklerinden […]
Condividi:

Uyarıyoruz ve talep ediyoruz!
İNSANCA YAŞAMAYA YETERLİ ÜCRET HAKKIMIZDIR,
VERMEZLERSE ALACAĞIZ!

Hükümet 1 Kasım seçimlerine giderken asgari ücreti 1300 TL’ye çıkarma sözünü verdi. Şu an çeşitli söylentilerle bu söz bulandırılmaya çalışılıyor. Yok asgari ücret 1300 TL olursa işyerleri batar, yok verilirse yıl içerisinde hatta iki yıl bir daha zam olmazmış vs. vs…

ı. Örneğin kıdem tazminatının gaspının masaya konulması gibi. Belli ki patron takımı 1300 TL’lik asgari ücreti ağzımıza bir parmak bal misali sürüp kıdem tazminatı rüyasını gerçeğe dönüştürmenin de hesabını yapıyor. Bu olmadı başka türlü numaralar çevireceklerinden kuşkumuz da yok.
Ama lami cimi yok!
1300 TL’lik asgari ücret, bugünkü geçim şartları ve patronların kazandığı büyük servetler düşünüldüğünde hiçbir şeydir. Bunlar hesaba katıldığında asgari ücret daha fazla bile olmalıdır.

Öte yandan asgari ücretin 1300 TL olmasıyla sorun çözülmüyor. Özellikle bugün asgari ücretin üzerinde ücret alan ve toplu sözleşme kapsamında olan işçiler bu koşullarda asgari ücret zammından yararlanamayacaklar.

Bu da ağır çalışma şartlarında düşük ücretlere çalışan aynı zamanda satış sözleşmelerine mahkum edilen işçilerin “ücret iyileştirilmesi” talebini meşru kılar. Çünkü asgari ücretin 1300 TL’ye çıkarılması nasıl haklı ve zorunluysa, bugün yıllar boyunca düşük ücretlere mahkum edilen işçilerin ücret iyileştirme talebi de aynı şekilde haklı ve zorunludur.

Mayıs ayında metal işçisi Bosch sözleşmesi üzerine bu talebini net biçimde ortaya koydu. Bu haklı talebe göz yuman sendika beylerine ve patronlara da büyük bir ders verdi.

Asgari ücret 1300 TL olduktan sonra başta MESS grup sözleşmesi olmak üzere tüm sözleşmeler hem ahlaki hem de hukuken geçerliliğini yitirecektir. Bu durumda patronlar, MESS ve sendika yönetimleri derhal, asgari ücrete yapılacak zam oranına uygun olarak mevcut sözleşmeleri tadil etmek durumundadır.

Aksi halde ne mi olur?

Birincisi Mayıs ayında olduğu gibi, bu haklı talebine sahip çıkmayan ve bunun için gerekli mücadeleyi vermeyen sendika yönetimlerinden hesap sorulur. Israr etmeleri halinde istifa edilir.

İkincisi sadece Reno işçisi, Tofaş işçisi değil, sadece metal işçisi değil tüm işçi sınıfı tıpkı Mayıs ayında olduğu gibi ayağa kalkar. Meşru haklar verilmezse söke söke alınır.

Yani Mayıs ve Haziran aylarında olanların daha fazlası!!!

BUNUN İÇİN UYARIYORUZ:

1. Asgari ücret pazarlıksız ve hiçbir başka hak kaybı olmadan 2017 ilk 6 aylık dönemde geçerli olmak üzere derhal 1300 TL yapılmalıdır.
2. Toplu sözleşme kapsamında olan ve aynı zamanda 1300 TL’nin üzerinde ücret alan işçilerin ücretlerine asgari ücrete yapılan zam oranında iyileştirmeler yapılmalıdır.
3. Bu iyileştirmeler için ücret düzeni de değişeceğinden dolayı mevcut sözleşmeler yenilenmeli, tadil edilmelidir.
4. İşçiyi düşündüğünü iddia eden sendika yönetimleri derhal bu taleplere sahip çıkmalı, talepler karşılanmadığı durumda verilecek mücadele için bir program çıkarmalıdır.
5. Bu haklı taleplere gözlerini yuman, sırt çevren, sahip çıkmayan ve gereğini yerine getirmeyenler yaptıklarının bedelini ödemeye katlanmalıdır. İstifaysa istifa, direnişse direniş!

ÇAĞIRIYORUZ:

1. Bütün işçi arkadaşlarımız bu haklı ve meşru taleplere sahip çıkmalı, mücadeleye ve direnişe hazırlanmalıdır.
2. Hazırlığın bir parçası olarak her işyerinde mücadeleye öncülük yapmak üzere sözcüler, temsilciler seçilmeli, kurullar ve komiteler kurulmalıdır.
3. Haklı ve meşru taleplerimize sahip çıkmaları ve bunun için mücadelenin önüne düşmeleri için sendika yönetimlerini net biçimde uyarmalıyız. Gereğini yapmayanlardan Mayıs ayında olduğu gibi hesap sormalıyız.
4. Sendika yönetimler yan çizer, patronlar sefalet ücretlerinde ısrar ederse Mayıs ayında yaptığımız gibi, ama daha organize ve topyekün direniş için harekete geçmeliyiz. Haklarımızı söke söke almalıyız.

Haydi arkadaşlar, gün mücadele günü, gün haklarımızı alma günü!
Geri adım yok! İnsanca yaşamaya yeterli ücret istiyoruz, alacağız!

METAL İŞÇİLERİ BİRLİĞİ

E chiediamo che estrema cautela!
Basta vivere di umano hakkimizdir,
Non lo fanno alacağiz!
Il Governo, mentre il 1 NOVEMBRE ALLE MINIMO COSTO 1300 TL ‘ ha dato la promessa di estrazione. Ora questa parola vari söylentilerle bulandırılmaya in corso. Non c’è il minimo sindacale se 1300 tl imprese affonda, se non addirittura anni piu ‘ di due anni, non gli farebbe un aumento vs. Ecc… E anche un po ‘ ci ha iniziato a venire. Ad esempio indennita da tazminatının gaspının sul tavolo. Ovviamente, capo squadra calibro 1300 tl minimo costo ci un dito come il miele e la sua liquidazione trasformare il sogno e realtà, sta facendo il conto. Non e ‘ successo di qualsiasi altro tipo di numeri kuşkumuz çevireceklerinden.
Ma non mi telefoni per infamarmi perche ‘ lami!
1300 tl calibro, oggi e ‘il minimo sindacale di sopravvivere e di capi di grandi ricchezze che considerate e’ niente. Sono sommato il salario minimo, anche di più.
D’ altra parte minimo 1300 tl çözülmüyor il problema. Specialmente oggi paga minima di su Alan e nelle aree accordo con il salario minimo in queste circostanze zammından yararlanamayacaklar.
Questo e ‘ pesante di lavoro da impiegato ücretlere anche condannato permettere alla gente di vendita, i lavoratori di “migliorare” la rende legittimo. Perche ‘ non paga minima a 1300 tl suo zorunluysa come ha ragione e per molti anni, da oggi ücretlere i lavoratori di prigioniero di richiesta di miglioramento allo stesso modo, e ha ragione, è obbligatorio.
A maggio operaio di metallo di questo contratto bosch la richiesta in modo chiaro. Questo ha ragione cadetto doppiogiochista beylerine del sindacato e anche il boss mi ha dato una grande lezione.
Il salario minimo 1300 TL, dopo che il contratto di gruppo mess all’inizio di tutti i contratti sia moralmente e legalmente yitirecektir la validità. In questo caso i boss del sindacato, mess e le amministrazioni delle subito, minimo il da fare come il tasso di un aumento nel fare contratti aggiustamento di varie organizzazioni.
Altrimenti cosa?
Il primo maggio, e ‘ come avere ragione adattarsi e per questo che ha richiesto che le sfide yönetimlerinden del sindacato il conto. Hanno insistito dimissioni in.
Secondo solo operaio a Reno, operaio challene di metallo, non solo non tutta la classe operaia a maggio, proprio come si alza in piedi. Se i diritti legittimi e non finira ‘ li recupera.
Quindi, durante i mesi di maggio e giugno piu ‘ di quello che è successo!!!
Per questo uyariyoruz:
1. Indicativamente il minimo sindacale e non si merita altro senza perdita di 2017 per la prima volta in 6 mesi, sta per essere valido subito 1300 TL.
2. Nelle aree accordo e anche con 1300 tl su i lavoratori di parcelle spazio minimo il fatto miglioramenti del un aumento.
3. di questi miglioramenti anche per mantenere l’ordine değişeceğinden disponibili per installare i contratti, aggiustamento.
4. Operatori umanitari afferma che le amministrazioni delle del sindacato ha dato subito questa deve uscire, i fabbisogni karşılanmadığı avverra ‘ in un programma di lotta per attivarlo.
5. Questo dato ragione studente gli occhi, schiena, che avere compagnia e a pagare il prezzo delle sue azioni getirmeyenler katlanmalıdır. , le dimissioni istifaysa direnişse resistenza!
Çağiriyoruz:
1. Tutti i lavoratori di questo dato ragione e legittimo deve avere lottare e consegnarla alla resistenza.
2. Sa guidare combattere ogni sul posto di lavoro per fare dovrebbe sözcüler, rappresentanti, the kurulmalıdır e comitati.
3. Ha ragione e legittimo avere taleplerimize e davanti alla lotta per questo perchè yönetimlerini del sindacato in modo chiaro. Il maggio scorso yapmayanlardan come dovremmo chiedere il conto.
4. Amministrazioni statali del sindacato, i capi disegna accanto all’miseria insiste a maggio, come quello che abbiamo fatto, ma piu ‘ organizzato topyekün e dobbiamo agire per la resistenza. Giu ‘ per i nostri diritti.
Forza ragazzi, giorni, giorni di ottenere i nostri diritti!
Non un passo indietro! Noi vogliamo vivere di sufficiente, lo prenderemo!
I lavoratori di metallo dell’unione (MIB)
foto di Metal İşçileri Birliği - MİB.
ALTRE NOTIZIE  SUGLI OPERAI TURCHI http://www.devtekstil.org/
Condividi:

Facebook Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.